Ważne

Publikacja wydana z okazji Zjazdu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie jest nadal dostępna w sprzedaży. Zachęcamy do nabycia w Szkole. Cena – jedyne 40 PLN.

 Z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie przygotowana została publikacja zawierająca kalendarium związane ze szkołą, sylwetki nauczycieli i wybitnych uczniów wywodzących się z naszej szkoły oraz wiele innych, niezwykle ciekawych faktów związanych z naszym liceum. Słowami zachęty do nabycia tejże publikacji niech będzie wstęp, który redakcja zamieszcza na pierwszych stronach książki:

Od Redakcji

 

„Jeśli mocno, na chwilę zacisnąć powieki,
Ożyją twarze tych, co stąd odeszli.
I tylko wiatr z balustrady strąca w wodę wieki….”

Tak nostalgicznie rozpoczynamy wspomnienia o upływającym czasie i ludziach, z którymi związane zostało nasze życie już na zawsze oraz wydarzeniach, które nam są szczególnie drogie. Przywoływanie w pamięci obrazów z młodości nieodłącznie wiąże się z Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, z faktami, które splatają się w nasz wspólny los – Absolwentów. Co pewien czas do siebie wracamy z okazji kolejnych Jubileuszy naszej Szkoły, podkreślając ich znaczenie wydanymi publikacjami.

W tej staraliśmy się zamieścić jak najwięcej informacji o życiu Szkoły od czasów tajnego nauczania aż do Zjazdu z okazji 70-lecia Jej istnienia. W „Kalendarium”, opracowanym dekadami, staraliśmy się uwzględnić wszystkie dostępne dla nas fakty, szczególnie te świadczące o znaczeniu naszej Szkoły w środowisku oraz w życiu każdego z nas. Korzystaliśmy z kronik szkolnych, protokołów Rad Pedagogicznych, dzienników, akt osobowych pracowników oraz szkolnych zasobów archiwalnych – licznych zdjęć i artykułów prasowych. Ważną częścią naszej publikacji są dokumentalne materiały ze Zjazdu z okazji 60-lecia istnienia Szkoły, obchodzonego bardzo uroczyście, którego ranga została podkreślona wmurowaniem tablicy o nadaniu Szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej.

Nasza publikacja zawiera również wiele wspomnień Absolwentów ze zjazdów klasowych, które wyrażają ich przywiązanie do Szkoły, koleżanek i kolegów oraz nauczycieli. Ważna jest również swoista atmosfera towarzysząca zarówno tym spotkaniom, jak przede wszystkim czasom naszej młodości, do których tak chętnie wracamy. Bo przecież

„przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie” (Larysa Mitzner)

Mamy nadzieję, że wszystkich zaciekawi prezentacja wybranych dzieł (poezja, proza, malarstwo, grafika) naszych nauczycieli, uczniów i absolwentów.

Nasza publikacja ukazuje się w 70-rocznicę powstania Szkoły. Nie może w niej więc zabraknąć informacji o dokonaniach dydaktycznych i wychowawczych, które staraliśmy się skrupulatnie przedstawić. Na koniec pozostawiliśmy wykazy tych, którzy wychowywali, uczyli i opiekowali się nami oraz tych, którzy byli wychowywani i uczeni.

Mamy świadomość, że niniejsza praca nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z historią Szkoły. Staraliśmy się pokazać prawdziwy obraz Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, uzupełniając także informacje zawarte w poprzednich wydawnictwach napisanych z okazji 50-lecia i 60-lecia istnienia Szkoły.

Redakcja ma nadzieję, że ta publikacja skłoni do refleksji, obudzi miłe wspomnienia i będzie piękną pamiątką ze wspólnego spotkania w szkolnych murach.