Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci Jacka Batora, nauczyciela języka angielskiego w latach 1993 – 2013.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami
Autor nieznany