W Szkole odbywają się zajęcia i warsztaty dla gimnazjalistów w ramach tzw. Kreatywnych ferii.