Odbywa się Dynowski Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez naszą Szkołę, MOK w Dynowie oraz Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.